BULK SMS Service

บริการส่งข้อความสั้น (Bulk SMS)

ด้วยประสิทธิภาพที่สูงและต้นทุนต่ำ
คุณสามารถส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร แจ้งเตือนไปยังลูกค้าของคุณด้วยการส่งข้อความสั้นจำนวนมากพร้อมกันในเวลาอันสั้น ผ่านระบบ SMS Service Cloud ที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยเครือข่ายระบบโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

พื้นที่ครอบคลุม
คุณสามารถส่งข้อความสั้นไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลือนที่มากกว่า 800 ราย มากกว่า 190 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย (AIS, DTAC, True)
รูปแบบการใช้งาน
คุณสามารถเลือกที่จะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยเว็บบราวเซอร์หรือจะพัฒนาการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังระบบ (API) ก็ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
การช่วยเหลือ
เรามีทีมงานดูแลระบบส่งข้อความสั้นตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกข้อความของคุณสามารถส่งถึงลูกค้าของคุณทันเวลา

ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน

  • สามารถส่งข้อความได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอคิวในการส่ง เพราะเราเชื่อมต่อโดยตรงกับ Global Mobile Operator
  • สามารถส่งผ่านเว็บบราวเซอร์ของคุณด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น ทุกที ทุกเวลา
  • สามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender) ได้ทั้งหมายเลขและขื่อ
  • มีรายงานการส่งแบบ Real-time
  • แอปพลิเคชั่นของเราสามารถช่วยคุณส่งข้อความได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งส่งแบบง่าย ส่งแบบจำนวนมากๆ และส่งเป็นข้อความส่วนตัว (Personalized)
  • รองรับทั้ง HTTP และ industry standard SMPP v3.4 APIs
  • สนับสนุนข้อความทุกภาษาที่เป็นภาษา Unicode, binary และ multi-part (concatenated)