บริการตรวจสอบหมายเลข (Number Context)

SMS Number Context

บริการตรวจสอบหมายเลขมือถือ เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขมือถือของลูกค้าของคุณจะไม่ถูกต้อง เฉลี่ย 15-20% ต่อปี เนื่องจากลูกค้ายกเลิกบริการ ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหมายเลข เป็นต้น แล้ว ทำไมคุณจะต้องเสียค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ให้กับหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง?
บริการตรวจสอบหมายเลข หรือ Home Location Register Number Lookup เป็นบริการที่ช่วยคุณตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขว่าหมายเลขมือถือนั่นๆ สามารถติดต่อได้ (Activated/ disabled) หรือไม่? ช่วยคุณสามารถทำ Data cleansing หมายเลขมือถือของลูกค้าของคุณได้

Number Context SMS Service

 

ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน

  • สามารถตรวจสอบหมายเลขมือถือ พร้อมข้อมูลของหมายเลขดังนี้:
  • รหัสผู้ให้บริการมือถือ เช่น AIS, DTAC หรือ True เป็นต้น และ IMSI – International Mobile Subscriber Identity ด้วย
  • หมายเลข Roaming และ Port ของหมายเลขมือถือขณะใช้บริการ
  • สถานะของหมายเลขมือถือว่าสามารถติดต่อได้หรือไม่ (Activated/ disabled)
  • Real time routing optimization

คำนวนความคุ้มค่าของบริการตรวจสอบหมายเลข

สมมติว่า คุณมีหมายเลขของลูกค้าที่ส่งข้อความสั้น 100,000 หมายเลข
เฉลี่ย 15% – 20% ของหมายเลขจะไม่สามารถติดต่อได้ หรือถูกยกเลิกบริการ
ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อข้อความ SMSที่ส่ง 0.60 บาท
ต้นทุนในการส่งข้อความ SMS 60,000 บาทต่อเดือน
ต้นทุนสูญเปล่าในการส่งข้อความไปยังหมายเลขยกเลิก 9,000 บาทต่อเดือน (100,000 x 15% x 0.6)
108,000 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายของบริการตรวจสอบหมายเลข HLR 0.20 บาทต่อหมายเลข
20,000 บาทต่อปี (แนะนำให้ตรวจสอบปีละหนึ่งครั้ง)
คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง108,000 – 20,000 = 88,000 บาท

 

eCampaign101 Email & SMS Ask Us